martes, 17 de noviembre de 2015

Irabazi Barakaldo propone un aumento de la tasa sobre los cajeros y una tarjeta social para el KBus

 
La coalición de izquierda propone una serie de medidas redistributivas, como un aumento en la tasa sobre los cajeros automáticos, o una tarjeta social para el KBus. Denuncia que el proyecto de tasas e impuestos presentado por el PNV no permite reformar los impuestos de calado, como el IAE o el IBI.

Irabazi Barakaldo ha presentado seis enmiendas al proyecto de tasas e impuestos del Ayuntamiento. Entre ellas:
 
 
·        Aumentar la tasa a cajeros automáticos en un 150%. Con esta propuesta las entidades financieras pasarían a pagar 890€ frente a los 355€ que se pagan en la actualidad (en Bilbao, abonan un total de 1200€). Con esta medida, se pretende aumentar el retorno social de las operaciones financieras.
 
·        La creación de una tarjeta social para el KBus, basada en la renta. De esta manera, las vecinas y vecinos de Barakaldo con más dificultades podrían viajar por el mismo precio que las personas titulares de Gizatrans (0.31€), con lo que además, se fomentaría el uso de este medio de transporte.
 
·        La reducción del 50% en el precio del servicio de comedor de las escuelas infantiles para las familias perceptoras de ayudas sociales.
 
·        En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, planteamos una serie de medidas para bonificar los vehículos híbridos y eléctricos, o aumentar el gravamen a los vehículos de más de 16 caballos fiscales de potencia (tres enmiendas).
 
Un proyecto de tasas e impuestos continuista y nada ambicioso
El portavoz de Irabazi Barakaldo, Eder Álvarez, ha tildado el proyecto presentado por el equipo de gobierno de “continuista y nada ambicioso”. Según Álvarez “el PNV mantiene bajo llave los impuestos más importantes bajo una óptica redistributiva, como son el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto de Bienes Inmuebles o las tasas que permiten trabajar desde un espectro ecologista, como la recogida de basuras”.
 
Irabazi Barakaldo recuerda que aunque la mayoría de impuestos son gestionados desde la Diputación, el Ayuntamiento cuenta con algunas herramientas para facilitar que los que más tengan sean los que más paguen, pudiendo contribuir a paliar la situación de pobreza que muchas personas de nuestro municipio están atravesando. Según la coalición de izquierda, los colectivos sociales que luchan contra la pobreza y la exclusión vienen exigiendo desde hace años una serie de medidas que requieren de fondos y una mayor redistribución de la riqueza. Algo que “sólo se puede alcanzar desde una fiscalidad progresiva y una clara voluntad política, voluntad que queda en entredicho al no querer reformar las ordenanzas más importantes”, asegura Álvarez.
 
 
 
 
 
 
Irabazi Barakaldok kutxazainen gaineko tasa igotzea eta KBuserako txartel soziala sortzea proposatu du
Koalizio ezkertiarrak, hainbat neurri birbanatzaileen proposamena egin du. Hauen artean, kutxazain automatikoen gaineko tasaren igoera eta KBuserako txartel soziala sortzea. EAJk aurkeztutako zerga eta tasen proiektuak EJZ eta OHZ bezalako garrantzi handiko zergak aldatzea uzten ez duela salatu du Irabazi Barakaldok.
 
Irabazi Barakaldok sei zuzenketa aurkeztu ditu udaleko tasa eta zergen proiektuari. Hauen artean:
 
·        Kutxazain automatikoen gaineko zerga %150 igotzea. Proposamen honen arabera, gaur egun banketxeek  ordaintzen duten tasa 355€ izatetik 890€ izatera pasatuko litzateke (Bilbon, urtero 1.200 euro ordaintzen dute). Neurri honen helburua, gizartera itzultzen diren banku-operazioen etekinak handiagotzea da.
 
·        Errentan oinarritutako KBuserako txartel soziala sortzea. Honek, zailtasun ekonomiko gehien dituzten Barakaldoko auzokideek Gizatranseko txartela duten pertsonek duten preziora bidaiatzea ahalbidetuko luke (0,31€) eta, horrez gain, garraio honen erabilera sustatuko luke.
 
·        Haurreskolen jantoki-zerbitzuaren prezioa %50 jaistea laguntza sozialak jasotzen dituzten familiei.
 
·        Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Gaineko Zergari dagokionez, hainbat neurri proposatzen ditu Irabazi Barakaldok ibilgailu hibridoak eta elektrikoak bonifikatzeko, edota 16 zaldi-potentzia fiskal baino gehiagoko ibilgailuei zerga handitzeko (hiru zuzenketa).
 
Proiektu kontinuista eta anbiziorik gabekoa
Irabazi Barakaldoko bozeramaileak dioenez, gobernu taldeak aurkeztutako tasen eta zergen proiektua “kontinuista eta anbiziorik gabekoa” da. Eder Alvarezen esanetan, “EAJk giltzapean mantentzen ditu, birbanatze optika baten ikuspuntutik, garrantzitsuenak diren zergak. Hau da, Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga, Ekonomia-Jardueren gaineko Zerga edota ikuspuntu ekologista lantzea ahalbidetzen duten zergak, zabor-bilketa kasurako”.
 
 
Irabazi Barakaldok gogorarazten du, zerga gehienak Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituen arren, Udalak tresnak badituela gehien dituzten pertsonek gehiago ordaintzeko. Honela, udalerrian pobrezia pairatzen duten pertsonen egoera hobetuko litzateke. Koalizioaren arabera, pobreziaren eta gizarte-baztertzearen kontra lan egiten duten kolektiboak aspalditik ari dira diru publikoa behar duten eta aberastasuna birbanatzen duen neurriak exijitzen. “Hori fiskaltze progresiboaren eta borondate politiko argi baten bitartez lortu daiteke soilik, eta borondate hori zalantzan geratu da ordenantza garrantzitsuenak aldatu nahi ez dituztenean”, dio Alvarezek.

No hay comentarios:

Publicar un comentario