lunes, 30 de noviembre de 2015

Las familias barakaldesas con menos recursos viajarán en Kbus por 0,31€


Barakaldo tendrá tarjeta social para el KBus; la propuesta de Irabazi se cuela en el borrador definitivo gracias a los votos favorables de EH-Bildu y PSE.
 

 
El pasado jueves la comisión informativa de hacienda aprobó las modificaciones sobre los impuestos, tasas y precios públicos de Barakaldo, donde se integran dos de las propuestas planteadas por Irabazi; la creación de una tarjeta social para el Kbus y el aumento de las tasas que deben abonar los cajeros automáticos.

La propuesta de Irabazi para que las familias barakaldesas con menos recursos tengan una tarjeta social para el Kbus se cuela en el borrador definitivo, gracias a los votos favorables de EH-Bildu y PSE. Según el texto, las unidades convivenciales con ingresos menores a 20.000€/año (10.000 en caso de monomarentales) podrán obtener una tarjeta con la que viajar en el transporte urbano por 0.31€.

La otra propuesta aprobada es la del aumento de la tasa que deben abonar las entidades financieras al consistorio por tener cajeros automáticos en la vía pública. Irabazi acepta una enmienda transaccional del equipo de gobierno para dejar el incremento en el 50% y así evitar problemas con las normas forales. La propuesta contó con los votos favorables de todos los grupos salvo el PP. De esta manera las entidades financieras pasan a pagar 533,43€/año.
Oportunidad perdida
 
A falta de su aprobación definitiva en el pleno de mañana, el portavoz de Irabazi Barakaldo, Eder Álvarez, cree que las modificaciones planteadas son "testimoniales" y que el proyecto de acuerdo está "muy lejos de lo que nos hubiese gustado". Según Álvarez, "al congelar el IBI y el IAE no se pueden plantear medidas realmente re-distributivas. Pero es que además, hay tasas profundamente regresivas para la ciudadanía y el pequeño comercio, como la de recogida de basuras o alcantarillado, que no se han querido tocar".

Errekurtso gutxien dituzten barakaldotarrek 0,31€ ordainduko dute KBusean bidaiatzeagatik

Barakaldok KBusean bidaiatzeako txartel soziala izango du; Irabaziren proposamena behin betiko zirriborroan sartu da EH Bilduko eta PSEko baiezko botoei esker.

Joan den ostegunean Ogasun Informazio-Batzordeak zergen, tasen eta Barakaldoko prezio publikoen gaineko aldaketak onartu zituen. Batzordeak, Irabazik aurkeztutako bi proposamenei onespena eman zion, KBuserako txartel soziala eta kutxazain automatikoek ordaindu behar duten tasaren igoera, hain zuzen.

Irabazik aurkeztutako proposamena, baliabide gutxien dituzten barakaldoko familiek KBuserako txartel soziala izatearena, behin betiko zirriborroan sartu da EH Bilduko eta PSEko baiezko botoei esker. Testuaren arabera, urtean 20.000€ baino gutxiagoko diru sarrerak dituzten familiek (10.000€ familia gurasobakar amadunen kasuetan) 0,31 eurotan hiri-garraioan bidaiatzeko txartela eskuratu ahal izango dute.

Onartutako bigarren proposamena, kutxazain automatikoek ordaindu behar duten tasaren igoera da. Irabazik gobernu taldearen zuzenketa transakzionala onartu zuen, tasa %50 igotzeko, foru arauekin arazorik ez izateko. Proposamen honek PPrena izan ezik, beste udal talde guztien baiezko botoa izan zuen. Honen ondorioz, finantza-erakundeek urtero 533,43€ ordaindu beharko dute.

Aukera galdua

Astearte honetako udalbatzan behin betiko onespena izango da. Irabazi Barakaldoko bozeramailearen esanetan, planteatutako aldaketak “testigantzazkoak” dira eta “adostutako proiektua guri gustatuko litzaigukeenetatik oso urruti dago”. Eder Alvarezen ustez, “OHZ eta EJZ bezalako zergak izoztuz ezin dira benetako neurri birbanatzaileak hartu. Horretaz gain, badaude herritarrentzat eta komertzio txikiarentzat ikutu nahi ez dituzten eta oso erregresiboak diren zergak, zabor bilketarenak edo estolderiarenak esaterako”.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario