lunes, 14 de mayo de 2018

Irabazi denuncia que la pobreza tiene rostro de mujer en Barakaldo

La coalición de izquierdas ha subrayado que más del 65% de las ayudas de emergencia concedidas en 2017 fueron a mujeres; Irabazi Barakaldo también destaca que son mayoría las mujeres perceptoras de RGI (56%) y contratos temporales (61%).

Irabazi Barakaldo ha denunciado que ser mujer en Barakaldo es un factor determinante para sufrir situaciones de riesgo de exclusión social. Así lo han manifestado tras analizar los datos relativos a las ayudas de emergencia, renta de garantía de ingresos, desempleo y temporalidad, que son marcadamente femeninos en la localidad.
La coalición compuesta por Ezker Anitza-IU, EQUO-Berdeak e independientes, ha puesto encima de la mesa una serie de datos que demuestran cuantitativamente que "ser mujer hoy en Barakaldo es un factor de riesgo más para caer en la exclusión social". Así lo ha manifestado la concejala de la coalición Ana Rosa Sánchez, que ha detallado distintos indicadores relativos a la situación socio-económica de Barakaldo. De esta manera, de los datos facilitados por el área de acción social se desprende que más del 65% de las ayudas de emergencia concedidas lo han sido a mujeres, concretamente 1.306 prestaciones por un valor cercano al millón y medio de euros.
Este dato prácticamente se repite en la contratación temporal a tiempo parcial, donde las mujeres firmaron el 67% de este tipo de contratos durante el mes de abril. También las personas perceptoras de RGI en Barakaldo son mayoritariamente mujeres, destacando que un tercio de ellas tienen edades superiores a los 55 años. Finalmente, la tasa de paro femenina se sitúa más de cuatro puntos por encima de la masculina, rozando el 18%. "Estos datos evidencian que la brecha de género en Barakaldo va en aumento, y no se están tomando medidas suficientes para luchar contra este fenómeno" ha sentenciado Sánchez.Irabazik Barakaldon pobreziak emakume aurpegia duela salatu du

Ezkerreko koalizioak adierazi du 2017an emandako gizarte-larrialdietarako laguntzen %65 emakumeek eskatutakoak direla. Irabazi Barakaldok esan du gehiengoak (%56) DSBE jasotzen duela eta aldi baterako kontratuak dituela (%61).

Irabazik salatu du, Barakaldon emakume izatea giza-bazterketa izateko aukera handitzeko aldagai erabakigarria dela. Koalizioak adierazi du, gizarte-larrialdietarako diru laguntzen, DSBEren, langabeziaren eta aldi-baterakotasunaren datuak aztertuta, udalerrian horiek jasotzen dutenak, gehienetan, emakumeak direla.
Ana Rosa Sanchez Irabaziko zinegotziaren esanetan, “Barakaldoko emakumeok, giza-bazterketa izateko aukera handiagoak ditugu, datuek hala diote-eta”. “Emakumea izatea erabakigarria da aipatutako kasuen probabilitatea handitzeko”, esan du Ezker Anitza-IU, EQUO-Berdeak eta Independenteez osatutako talde politikoaren zinegotziak. Sanchezek hainbat errealitate sozioekonomikoaren inguruko hainbat zehaztasun eman ditu baieztapen hori ziurtatzeko. Izan ere, Gizarte-ekintza sailak emandako datuen arabera, gizarte-larrialdietarako laguntzen %65a emakumeek eskatutakoak dira, 1.306; guztira, 1’5 milioi euro.
Datu hori lanaldi partzialeko aldi baterako kontratazioetan ere ematen da; apirilean egindako mota horretako kontratuen %67a emakumeen esku dago, hain zuzen. Barakaldon DSBE jasotzen dutenen artean, gehienak emakumeak dira eta horien herena 55 urtetik gorakoa da. Azkenik, emakumezkoen langabezia-tasa gizonezkoena baino lau puntu handiagoa da, ia %18. “Zenbaki horiek adierazten digute Barakaldon soldata-etena gero eta nabarmenagoa dela eta ez dira beharrezko neurriak hartzen hori konpontzeko”, adierazi du Sanchezek.

No hay comentarios:

Publicar un comentario