martes, 30 de abril de 2019

Conseguimos el compromiso para que el KBus de mayor cobertura a los barrios y se estudie el servicio “Gautxori”

  • El PNV se compromete a estudiar la llegada a Kareaga, Zorroza e incrementar horarios en Burtzeña y Zubileta 
  • Además, se incluye la enmienda para que todos los vehículos usen combustibles alternativos

Irabazi Barakaldo ha visto sus pretensiones cumplidas, al menos en lo posible, a estas alturas de la legislatura con el servicio de transporte urbano KBus. Y es que tras forzar a negociar al PNV, el equipo de gobierno modifica el proyecto de acuerdo para cumplir con la Ley Sostenibilidad Energética del Parlamento Vasco, y se compromete por escrito a estudiar ocho de las nueve medidas propuestas por la coalición de izquierdas. 

Las novedades inmediatas en los pliegos son, por una parte, las que recogen las mejoras obtenidas por las trabajadoras y trabajadores con su nuevo convenio, y por otra, que todos los vehículos deberán consumir combustibles alternativos, y no tan sólo dos como se preveía en los pliegos anteriores. Para el portavoz de la coalición, “esto supone un salto significativo en lo medioambiental y laboral, a pesar de que nuestro modelo sea la prestación directa del servicio”.

Álvarez también ha desgranado los compromisos adquiridos por el PNV respecto de sus propuestas. Las más significativas tienen que ver con los barrios de la anteiglesia. Y es que las aportaciones de la coalición de izquierdas pretenden aumentar los horarios de la nueva Línea 3 e incorporar una nueva parada en la calle Munoa para dar mayor cobertura a Burtzeña. Además, se estudiará la llegada del KBus a Kareaga, una nueva parada en Zorroza, y la viabilidad del servicio nocturno “gautxori” los fines de semana, propuesto en marzo por Irabazi.Fruto de la ruptura PNV-PSE

En los últimos plenos se ha desvelado que el mismo proyecto de acuerdo que quedó encima de la mesa en febrero, estaba pactado entre PNV y PSE, como el propio concejal de urbanismo recriminó a los ediles socialistas. Para Álvarez “no deja de ser curioso que haya sido la ruptura entre PNV y PSE la que ha permitido conseguir un KBus más sostenible y que mejorará el servicio a los barrios de Barakaldo”. “Se vuelve a demostrar que cuando la política se hace en Barakaldo, y no de acuerdo a intereses partidistas, los beneficios para la mayoría no tardan en llegar”, ha sentenciado Eder Álvarez.


  
Irabazik lortu dut KBusek estaldura handiagoa emateko konpromisoa hitzartzea eta "Gautxori" zerbitzua aztertzea

  • EAJk konpromisoa hartu du Kareagara eta Zorrozara iristea eta Burtzeñako eta Zubiletako ordutegia zabaltzea. 
  • Horrez gain, ibilgailu guztiek erregai alternatiboak erabiliko dituztela gaineratu da.

Irabazi Barakaldok betea ikusi du bere gogoa, gutxieneko batean behintzat, legealdia dagoen honetan KBus hiri garraioaren zerbitzua indartzeko. Izan ere, EAJri negoziatzera behartu ondotik, gobernu taldeak akordio proiektua aldatu egin behar izan du Eusko Legebiltzarraren Iraunkortasun legea beteko bazuen, eta ezkerreko koalizioaren bederatzi neurritatik zortzi aztertuko dituela hitz eman du. 

Pleguetan berehala ikusiko diren berritasunak zera dira, batetik, langileen baldintzak hitzarmen berriarekin hobetuko dituzten neurriak, eta, bestetik, ibilgailu guztiek erregai alternatiboak kontsumitu beharko dituztela, eta ez bakarrik bi aurreko pleguek zekarten bezala. Koalizioko bozeramailearentzat, "jauzi handia da ingurumen eta lan arloei dagokienez, nahiz eta gure arabera zerbitzua zuzenean eman behar litzatekeen".

Alvarezek, hala berean, EAJk beren proposamenetatik harturiko konpromisoak zerrendatu ditu. Esanguratsuenek elizateko auzoekin dute zerikusia. Izan ere, ezkerreko koalizioak, neurri horiekin, 3. linea berriko ordutegia zabaldu nahi zuen, eta beste geltoki bat ipini Munoa kalean, Burtzeñari estaldura handiagoa emateko. Gainera, KBus Kareagara iristea aztertuko dute, eta Zorrozan geltoki berria ipintzea, bai eta "gautxori" gaueko zerbitzuaren bideragarritasuna asteburuetan, denak ere Irabazik martxoan proposatuak.

EAJ-PSE itunaren hausturari esker

Azken osoko bilkuretan argitu denez, otsailean mahai gainean gelditu zen akordiorako proiektu bera EAJk eta PSEk hitzartua zuten, zinegotzi sozialistei hirigintza zinegotziak leporatu zien bezala. Alvarezen ustez, "bitxia da nola EAJren eta PSEren ituna hautsita lortu dugun KBus iraunkorragoa izan dadin eta Barakaldoko auzoetako zerbitzua hobetu dadin". "Beste behin ikusten da politika Barakaldon egiten bada, eta ez interes alderdikoien arabera, gehiengoaren mesederako diren erabakiak berehala datozela", esan du Eder Alvarezek amaitzeko. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario